תנאי שימוש

כללי

  1. מערכת האתר GoArticle (להלן מערכת האתר) מודה לך על שבחרת באתר הזה ומבקשת לאחל לך הצלחה ועמידה ביעדים שלך.
  2. לפני שתתחיל לגלוש באתר, לקרוא את התכנים המופיעים בו, לבצע פעולה כלשהי או למסור את הפרטים שלך, אנחנו ממליצים לך לקרוא היטב את תנאי השימוש באתר.
  3. במידה ויש לך שאלה כלשהי או אם משהו איננו ברור לך, באפשרותך לשלוח את שאלתך אל כתובת המייל של עורכת האתר ([email protected]) .
  4. מטעמי נוחות נוסחו התנאים בלשון זכר; הם מיועדים לנשים ולגברים כאחד.

 

מונחים והגדרות

אלא אם כן נאמר אחרת בצורה מפורשת, למונחים שיפורטו להלן תהא בתנאי השימוש הנוכחיים את המשמעות הרשומה לצידן:

  • "מידע" / "תוכן": כל תוכן המופיע באתר לרבות טקסט, קטעי וידאו, תמונות, קובצי אודיו, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים, עיצובים וכן הלאה; לרבות תכנים שהוכנסו לאתר על-ידי גולש כלשהו.
  • "הגולש" / "המשתמש": מי שמעיין ו\או קורא את התוכן המופיע באתר, ישירות או בצורה עקיפה, על-ידי מחשב או כל אמצעי שהוא.

 

תוכן ו\או מידע באתר:

  1. התוכן והמידע המופיעים באתר זה כוללים תוכן מקורי שלראשונה פורסם באתר זה ו\או תוכן ו\או מידע שמקורו באתרים שונים ושנכתב בידי כותבים שונים.
  2. כתנאי מקדים ולפני כל שימוש באתר הזה הגולש מצהיר בזאת שהוא מודע לכך שלמערכת האתר אין כל אחריות על התוכן ו\או המידע באתר הזה לרבות לעניין לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הוצאת דיבה, אמינות המידע וזכויות יוצרים בכל הנוגע לתוכן ו\או המידע האמור.
  3. מערכת האתר עושה את כל שביכולתה כדי שהמידע המופיע באתר יעמוד באמת המידה של אמינות ושל דיוק. עם זאת ייתכן ויימצאו חריגות בכל הנוגע לדיוק ולאמינות, בין השאר, ולו רק בגלל בעיות טכניות ותקלות למיניהן, טעות אנוש ו\או פעולות או רשלנות של צד שלישי. על כן מערכת האתר מבהירה בזאת שהיא איננה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו\או עקיף אשר עלול להיגרם לגולש ו\או המשתמש כפועל יוצא מהשימוש ב ו\או ההסתמכות על תוכן ו\או מידע שמופיע באתר הזה.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. זכויות הקניין הרוחני כולן, לרבות זכויות היוצרים בכל תוכן שהוא – לרבות עיצובו של האתר, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים, קודי מחשב, קטעי אודיו ו\או וידאו, תמונות, טקסטים, משחקים – יהיו הקניין של מערכת האתר.
 2. המשתמש באתר שמבצע פעולה של העלאת מאמר אל האתר מצהיר בזאת באופן מפורש שהוא בעל הזכויות המלאות על הקניין החומרי והרוחני של המאמר, או שהוא קיבל הרשאה מבעל הזכויות הללו כדי שהוא יבצע את הפעולה הזו; שבעצם ביצוע הפעולה המשתמש נוטל על עצמו את האחריות לכל תביעה, תלונה או קובלנה מצד הבעלים החוקיים של התכנים ו\או מצד שלישי כלשהו בכל הנוגע לפעולה שהוא ביצע ו\או לפעולה שמערכת האתר ביצעה בתכנים שהוא שלח.
 3. הגולש מצהיר בזאת שהוא יודע שאחרי שהועלה התוכן לאתר מערכת האתר רשאית לעשות בו כל שברצונה לרבות שכתוב או כתיבה מחדש, העלאת התוכן לאתרים אחרים הנושאים שם מתחם שונה, עריכת תוכן וכיוצא בזה; המשתמש מצהיר שלא תהיינה לו כל קובלנה על כך.

 

פרסום

 1. הגולש מביע בזה את הסכמתו שמערכת האתר תכלול באתר פרסום בהתאם לרצונה, לרבות שימוש בכתבות פרסומיות ו\או "באנרים" ו\או פרסומות קופצות ו\או חלונות שנפתחים מבלי שהגולש עשה משהו לשם כך ו\או פרסום הכולל אודיו, וידאו, פלש וכו' ו\או כל שימוש בכל אמצעי פרסום אחר בהתאם למה שיעלה על דעת המערכת.
 2. המשתמש מצהיר בזאת שיודע לו שמערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשגר חומר פרסומי מדי פעם לגולשים הרשומים באתר ו\או שנתנו את כתובתם במהלך גלישה באתר.

 

פרסום תוכן:

 1. מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות להימנע מפרסום כל מאמר שהוא גם מבלי שהיא מספקת נימוק לכך. המשתמש מצהיר בזאת שלא תהייה לו כל קובלנה על בזבוז זמנו או המשאבים שלו במידה והתקבלה החלטה שכזו בדבר מאמר כלשהו.
 2. הגולש מצהיר בזאת שהוא מתחייב שהמאמרים המועלים על ידו לאתר הינם בהתאם לכל דין, שהם אינם כוללים לשון הרע ו\או הוצאת דיבה, שאין בהם כל הפרה של זכויות יוצרים ו\או הפרה של צו איסור פרסום ו\או פגיעה בפרטיות.
 3. מערכת האתר מבהירה בזאת שבאתר לא יפורסמו מאמרים המכילים תכנים כלשהם המיועדים למבוגרים בלבד, תכנים שבהם ישנה הצעה לשירותי הימורים ו\או תכנים שמעודדים כל עבירה על החקיקה הקיימת בתחומי מדינת ישראל.
 4. מערכת האתר לא תהייה אחראית על ולא תישא בשום תביעה בעוון מאמר כלשהו שיתפרסם באתר. משתמש שמעלה ו\או העלה כל תוכן שהוא לאתר מצהיר בזאת שהוא הינו בעל האחריות הבלעדית לכל תביעה צד שלישי שעלולה ו\או עשויה להיגרם כתוצאה מהתוכן שהוא מסר לפרסום.
 5. מערכת האתר מבהירה בזאת שהתוכן שיוגש לפרסום באתר זה יעמוד לשימוש חופשי; כשהוא מגיש אותם לפרסום, המשתמש מאשר לכל מי שמעוניין בכך להעתיק את התוכן, לשכתב אותו ולפרסם אותו בכל צורה שתעלה על דעתו.

 

שימוש בתוכן המופיע באתר:

 1. התוכן המופיע באתר הזה עומד לשימוש חופשי שאיננו כרוך באישורה של מערכת האתר ו\או כותב המאמר ו\או יוצרו.
 2. משתמש שהחליט לעשות שימוש בתוכן המופיע באתר הזה מתחייב בזאת מראש וללא כל סייג לדברים הבאים:
  • לפרסם את שם מחבר המאמר באותה הצורה שבה הוא מופיע באתר.
  • לשמור באופן מלא ומוחלט על צורתם ומיקומם של הקישורים שבמאמר ועל כתובת ההפניה שבקישורים אלה.
  • שבתוכן לא ייעשה שימוש כלשהו שעומד בניגוד לחקיקה הקיימת במדינת ישראל.
 3. כאשר הוא מפרסם תוכן כלשהו שמקורו באתר זה המפרסם מצהיר שידוע לו שמערכת האתר איננה אחראית למאמרים ו\או לתוכן המופיעים באתר; שלא תוכל להיות לו טענה כלשהי לגבי שגיאות ו\או חוסר דיוק כלשהם שמקורם בזדון ו\או בתום לב; ושכל האחריות על כל שימוש שהוא בכל תוכן שהוא שמופיע באתר היא עליו ורק עליו.

 

אבטחת מידע ותקלות

 1. המשתמש מצהיר בזאת שהוא יודע שייתכן שיתרחשו מקרים מסוימים – בנסיבות שיכולות להיות בשליטת המערכת או שלא בשליטתה, כולל במקרים של נפילת שרת, הפסקה באספקת החשמל, פריצה לאתר של גורמים לא מורשים או כתוצאה מטעויות אנוש – שבהם מידע יאבד ו\או יוצג בצורה חלקית ו\או בצורה מוטעית ו\או הגלישה באתר לא תהיה אפשרית ו\או פרטים שנמסרו בידו לאתר יילקחו ו\או תתרחש כל תקלה מכל סוג שהוא; וזאת במסגרת ההבנה שהאינטרנט הינו בעל מגבלות שונות.
 2. לאור האמור לעיל המשתמש מצהיר בזאת שהוא לא יתבע או יטען טענה כלשהי כנגד מערכת האתר, כנגד צד שלישי – שניהם ביחד וכל אחד לחוד – כתוצאה מהאירועים שהוזכרו לעיל.
 3. שינויים בתנאי השימוש: בהתאם לשיקול דעתה הבלבדי, מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדי פעם את תנאי השימוש.
 4. הגבלה על התיישנות: כיוון שהאינטרנט הינו בעל אופי שימוש ייחודי, המשתמש מסכים בזאת שכל דרישה ו\או תביעה כנגד האתר ו\או המערכת שלו לא תהיה בעלת תוקף יותר משישה חודשים מהמועד שבו היא הופיעה או פורסמה באתר; הצדדים רואים בהצהרה זו הסכם על תקופת התיישנות לפי כל דין וחוק.

 

מדיניות שמירה על פרטיות הגולשים, קשר עימהם ורישום לאתר

 1. מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לדרוש חובת הרשמה, שתכלול פרטים מזהים ו\או פרטים אחרים של הגולשים בהתאם לשיקולים שלה, כתנאי מקדים לגלישה באתר בכללותו ו\או בחלק או חלקים ממנו. משתמש שלא יסכים למסור את הפרטים הנדרשים בשדות החובה של ההרשמה לא יוכל לגלוש באתר ו\או בחלק ממנו, בהתאם למדיניות שנקבעה על-ידי מערכת האתר באותו הזמן.
 2. מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לדרוש, בהתאם לשיקול דעתה הבלבדי, רישום מחודש ו\או תוספת פרטים שונים לרישום הקיים.
 3. במקרים שבהם ייעשה שימוש שלא כדין ו\או שימוש לרעה ו\או רישום שקרי ו\או רישום רשלני, מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסה לאתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלבדי, וזאת מבלי שתהיה פגיעה בזכותה לדרוש כל סעד אחר.
 4. כל הנתונים שנמסרו בידי המשתמש כאשר הוא נרשם לאתר ו\או ביצע כל פעולה אחרת בדפים השונים של האתר יישמרו במסד הנתונים של אתר זה.
 5. באתר זה נעשה שימוש בנוהלי הפעלה מקובלים ובטכנולוגיות מקובלות בכל הנוגע לאבטחת מידע. למרות האמור לעיל, לא ניתן להבטיח חסימה מלאה של כניסה לא חוקית ו\או לא מורשית למסד הנתונים. המשתמש מצהיר בזאת שהוא מוותר על כל טענה ו\או תביעה כנגד מערכת האתר בכל הנוגע לעניין הזה וזאת במידה שהמערכת נקטה את האמצעים הסבירים כדי למנוע כניסה שאיננה מורשית.
 6. למערכת האתר נתונה הרשות לעשות את הדברים הבאים:
  • להשתמש במסד הנתונים בהתאם לכתוב בתנאי השימוש הנמנים כאן, על כל הסעיפים שהם כוללים. במידה וזה יהיה רצונה ועל-פי שיקול דעתה הבלבדי המערכת גם תוכל לכלול חומר פרסומי בשימושים הללו.
  • לערוך מחקרים כמותיים ואיכותיים בדבר הרגלי ומאפייני הגלישה של המשתמשים. מערכת האתר ו\או חוקרים מטעמה יוכלו לבצע את המחקרים הללו.
  • להגדיר בהתאמה אישית את הפרסום ו\או את התכנים שהמשתמש ייחשף אליהם כאשר הוא משתמש ו\או גולש באתר.
  • לעשות כל שימוש נוסף שאינו מנוגד לחוק וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלבדי של המערכת.
 7. המשתמש מצהיר בזאת שהוא יודע שכאשר הוא משתמש באתר, למערכת האתר נתונה הרשות להטמין במחשב שלו קבצים של טקסט ו\או תוכנה הידועים בכינוי "קוקיס" בלעז או "עוגיות" (להלן "עוגיות") – קבצים שמטרתם לאפשר לאתר לזהות את הגולש בעת השימוש באתר. המשתמש שרוצה להסיר את העוגיות הללו יכול וצריך לפעול לפי הוראות ההפעלה של התוכנה שמשמשת אותו לגלישה ולשימוש באתר.

 

מקום שיפוט מוסכם

 1. המשתמש מקבל על עצמו ומצהיר בזאת שכל מחלוקת ו\או עניין הנובעים מהשימוש ומהגלישה באתר הזה יתבררו בבתי המשפט השוכנים בעיר תל אביב-יפו.
דילוג לתוכן