תפילין: הידור למתקדמים

הידור מצווה הוא מושג חשוב במחשבה היהודית. היהודי שומר המצוות אינו מסתפק רק בקיום המצווה אלא מחפש דרכים לקיים אותה מעל ומעבר, להדר בקיום המצווה, להראות שהמצווה יקרה לו ולכן הוא משתדל לקיים אותה בצורה הכי טובה שניתן לעשות זאת. הידור מצווה יכול להתבטא בקיום פרטני ומוקפד של המצווה – הקפדה על הפרטים הקטנים ביותר כדי לוודא שהמצווה באמת קוימה כהלכתה וללא צל של ספק. הידור מצווה גם יכול להתבטא בהשקעה מעבר לנדרש – השקעה שיכולה להיות כספית, רגשית וכן הלאה.

מצוות הנחת תפילין היא אחת מהמצוות החשובות ביותר ליהודי הדתי ולכן אין זה מפתיע שיש הרבה דרכים להדר במצווה זו. תפילין מהודרות הן כאלה שנעשות מעור בהמה גסה – עור מובחר ועמיד יותר וגם יקר יותר; הכתיבה של הפרשיות מוקפדת בכל תג ותג וההקפדה על כל פרט חשובה. ההידור מתבטא גם בדברים שנלווים למצווה. תיק תפילין מהודר, קופסאות מעוצבות ועוד. מלבד דרכי הידור מצווה מקובלות אלה ניתן לחשוב על עוד דרכים שבהן יכול היהודי הדתי להדר במצוות תפילין.

כיום יהודים דתיים רבים מנסים לשלב בתוך עולם הערכים היהודי שלהם גם ערכים אוניברסאליים שונים. עבור יהודים אלה אין שום סתירה בין ערכים אוניברסאליים שונים לבין הערכים הפרטיקולאריים, לכאורה, של היהדות. עבורם ההיפך הוא הנכון: היהדות מבוססת על ערכים אוניברסאליים והיהודי המאמין איננו יכול להזניח את הערכים הלו. ערכים אלה יכולים להיות הגנה על החלש, עזרה לנזקקים, דאגה לזכויות של כל אדם ואדם, מודעות להגנה על הסביבה וחשיבה אקולוגית ועוד. יהודים מקיימי מצוות שמבקשים לבטא את הערכים הללו כשהם מקיימים את המצווה החשובה של הנחת תפילין עשויים לחפש דרכים למצוא תפילין מהודרות שההידור שלהן יתבטא בהקפדה על ערכים שונים וחשובים.

תפילין מהודרות שכאלה ייוצרו תוך כדי הקפדה על מספר כללים חשובים. תהליך הייצור יהיה ידידותי לסביבה ולא יעשה בו שימוש – ככל האפשר – בחומרים שמזיקים לסביבה. תהליך הייצור יהיה חסכוני מבחינה אנרגטית וייעשה מאמץ למחזר חומרים ולצמצם את ייצור הפסולת במסגרת העבודה. באותה מידה שתתקיים הקפדה על כללי עבודה אקולוגיים, תתקיים גם הקפדה על הזכויות של העובדים בתהליך הייצור. החומרים שבהם יעשה שימוש יהיו חומרים שנוצרו על-ידי חברות או יחידים שמקפידים על חוקי עבודה מתקדמים ועל שמירת זכויות העובד. גם האנשים שעובדים ישירות על היצור של זוג תפילין שכזה לא יעסיקו פועלים ללא זכויות וידאגו למנוע כל עושק או ניצול במסגרת התהליך.

תפילין יש לייצר מעור ומבחינה הלכתית כנראה שאין תחליף לעור. עבור יהודים דתיים שדוגלים בערכי הצמחונות וחוסר הפגיעה בבעלי חיים הדבר עלול להוות בעיה. כיוון שלא ניתן להימנע מהשימוש בעור ניתן לפחות להקפיד על ייצור תפילין מהודרות לצמחונים שבהן יעשה שימוש בעור שבתהליך הייצור שלו מוזערה הפגיעה בבעלי החיים עד כמה שניתן. אולי יהיה ניתן להשתמש בעור של חיות שמתו בשיבה טובה או כאלה שחיו לפחות חיים טובים.

תפילין מהודרות יכולות להיות מהודרות בדרכים רבות ושנות ואין חובה על היהודי הדתי להסתפק רק בהידורים המקובלים. הדתי המהדר, מהדר גם בחיפוש אחרי הידור מצווה שעליו עוד לא חשבו הדורות הקודמים.

Written by אביב יועצים

Leave A Reply

דילוג לתוכן